Новини | Суд над Місяцем
кві 11, 2017


6 квітня 2017 року у Ніжинському медичному коледжі викладачем Глазковою Людмилою Григорівною  у групі 1 фА на спеціальності Лікувальна справа  було проведено відкрите лекційне заняття з астрономії на тему «Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники».

В межах традиційного підходу до проведення заняття Глазкова Л.Г. з метою узальнення та систематизації матеріалу використала  інтерактивну технологію ситуативного моделювання «Судове слухання»

. На етапі підсумок заняття студенти провели судове засідання «Мешканці Землі проти Місяця», на якому з’ясували головні фактори впливу Місяця на Землю та її мешканців, ознайомилися із досягненнями людства у дослідженні Місяця, значенням вивчення поверхні Місяця для практичної діяльності людини в майбутньому.

Завдякиісторично - довідковому методу викладач оптимально широко розкрила значення міжпредметних зв’язків астрономії з іншими дисциплінами.

Дана технологія спрощеного суду не тільки розширила знання студентів про Місяць, але й дала можливість отримати спрощене уявлення про процедуру отримання судового рішення, взяти участь у вправі, пов’язаній з аналізом, критичним мисленням, прийняттям рішень.

Яскрава, зрозуміла, динамічна мультимедійна презентація та різноманітність форм роботи сприяли атмосфері доброзичливості та тісної співпраці зі студентською аудиторією, що сприяє засвоєнню матеріалу та підвищує активність студентів на занятті.