Історична довідка про бібліотеку 

 

14 серпня 1907 року в м. Ніжина була відкрита жіноча фельдшерсько – акушерська школа ( на підставі розпорядження Чернігівського управління згідно пункту 25 Статуту за №2046). Ініціатором створення був лікар П.А. Буштедт, який закінчив Петроградську Військово – медичну академію за спеціальністю лікар психіатр – невролог. З 1899 року він працював завідуючим психіатричним відділенням Чернігівської губернської лікарні на 410 ліжок, яке знаходилось в м. Ніжині.

Був підготовлений і статут школи, який 14 вересня 1906 року затверджений підписом міністра внутрішніх справ.

Напередодні відкриття школи Чернігівським губернатором Земського управління був даний дозвіл за №6643 від 1 серпня 1907 року про використання лікарняних закладів для викладання клінічних дисциплін.

У 1907 році був відкритий тільки один клас, в якому нараховувалось 23 учениці. Термін навчання – 4 роки. Була визначена плата за навчання – 80 рублів за рік.

Штат викладачів був затверджений у кількості 11 осіб. Викладачами були випускники Київського, Харківського, Московського університетів. На той час Земську лікарню в Ніжині очолював відомий лікар М. П. Галицький, який керував практичними заняттями учениць школи.

З великими зусиллями комплектувався фонд бібліотеки подарунками викладачів. Частина підручників, подарованих викладачами школи, лікарями Решитько Василем Михайловичем, Шафраненко та передані Ніжинськими курсами лікарняного медперсоналу збереглися і до сьогоднішніх днів, які являються раритетними виданнями.

  

У своїй роботі бібліотека коледжу керується відповідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Законом України «Про бібліотечну справу», Типового положення «Про бібліотеки вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України», Положенням «Про бібліотеку Ніжинського медичного коледжу», «Концепцією національного виховання студентської молоді», наказів, розпоряджень МОН і МОЗ України, управління охорони здоров’я та управління освіти і науки Чернігівської обласної ради.

Бібліотека коледжу має універсальний фонд 28507 примірників, книжковий 27307 примірників, обслуговує 586 користувачів.

Комплектування бібліотеки проводиться через видавництва «Медицина», «Патерик», «Генеза», «Укрмедкнига м. Тернопіль».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники бібліотеки постійно працюють над підвищенням професійного рівня студентів, формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання України, висвітлювали книжковими виставками та тематичними полицями.

У вересні місяці 2017 року бібліотека коледжу відзначатиме 110-річний ювілей заснування бібліотеки.

Проведена робота бібліотекою коледжу сприяє підтримці державної політики в галузі освіти, підвищенню професійного рівня майбутніх медичних працівників, розширення світогляду, активізації творчої та пізнавальної діяльності студентів, прищеплення любові до книги.

 
Зупинись,
 
нову книгу подивись!
 

Нові надходження до бібліотеки

 

Чорновіл А.В. Клінічне медсестринство в інфектології. - підруч.-2 вид.- К.: ВСВ «Медицина», 2014, 406 с.

Тарасюк В.С. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної меди-цини на до госпітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій.-навч. посіб. – К.: ВСВ «Медицина», 2015, 368 с.

Ілько Л.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія.- навч. носіб. – К.: ВСВ «Медицина», 2014, 263 с.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина.- підруч.- 5 вид.- К.: ВСВ «Медицина», 2014, 688 с.

 

Електронна бібліотека

 

Електронна література ЛОР (скачати)

Електронна література МС в хірургії - Кіт (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 1 том (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 2 том (скачати)

Електронна література внутрішня медицина (скачати)

Електронна література дитячі хвороби (скачати)

Електронна література диференційна діагностика внутрішніх хвороб (скачати)

Електронна література загальна хірургія (скачати)

Електронна література загальний догляд за хворими (скачати)

Електронна література клінічне обстеження плода і дитини (скачати)

Електронна література лабораторний практикум з біофізики (скачати)

Електронна література лікувальна фізкультура (скачати)

Електронна література медицина екстремальних ситуацій (скачати)

Електронна література нервові хвороби (скачати)

Електронна література нормальна фізіологія (скачати)

Електронна література патологічна анатомія (скачати)

Електронна література практикум з ОМС (скачати)

Електронна література протоколи медичної сестри з ОМС (скачати)

Електронна література хірургічні хвороби (скачати)

Електронна література історія медицини та фармації України (скачати)

Електронна література основи медичної генетики (скачати)

Електронна література медична біологія Р.О. Сабадишин 2009 рік  (скачати)