Бібліотека 

 

У вересні 2017 року бібліотека коледжу відзначила 110-річний ювілей від дня заснування.

Бібліотека коледжу має універсальний фонд - 28507 примірників, книжковий - 27307 примірників, обслуговує 586 користувачів.

Свою роботу бібліотека Ніжинського медичного коледжу проводить відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», Закону України «Про бібліотечну справу», Типового положення «Про бібліотеки вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України», Положення «Про бібліотеку Ніжинського медичного коледжу», «Концепції національного виховання студентської молоді», наказів, розпоряджень МОН і МОЗ України, Управління охорони здоров’я та Управління освіти і науки Чернігівської обласної ради.

Працівники бібліотеки постійно працюють над підвищенням професійного рівня студентів, формування патріотичних почуттів, високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання України, оформляючи книжкові виставки і тематичні полиці.

Робота бібліотеки коледжу сприяє підтримці державної політики в галузі освіти, розширення світогляду, активізації творчої та пізнавальної діяльності студентів, прищеплення любові до книги.

Комплектування бібліотеки проводиться через видавництва «Медицина», «Патерик», «Генеза», «Укрмедкнига м. Тернопіль». 

 
 
 
 
 
Зупинись,
нову книгу подивись!

Нові надходження до бібліотеки

 

Чорновіл А.В. Клінічне медсестринство в інфектології. - підруч.-2 вид.- К.: ВСВ «Медицина», 2014, 406 с.

Тарасюк В.С. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної меди-цини на до госпітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій.-навч. посіб. – К.: ВСВ «Медицина», 2015, 368 с.

Ілько Л.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія.- навч. носіб. – К.: ВСВ «Медицина», 2014, 263 с.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина.- підруч.- 5 вид.- К.: ВСВ «Медицина», 2014, 688 с.

 

Електронна бібліотека

 

Електронна література ЛОР (скачати)

Електронна література МС в хірургії - Кіт (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 1 том (скачати)

Електронна література акушерство і гінекологія 2 том (скачати)

Електронна література внутрішня медицина (скачати)

Електронна література дитячі хвороби (скачати)

Електронна література диференційна діагностика внутрішніх хвороб (скачати)

Електронна література загальна хірургія (скачати)

Електронна література загальний догляд за хворими (скачати)

Електронна література клінічне обстеження плода і дитини (скачати)

Електронна література лабораторний практикум з біофізики (скачати)

Електронна література лікувальна фізкультура (скачати)

Електронна література медицина екстремальних ситуацій (скачати)

Електронна література нервові хвороби (скачати)

Електронна література нормальна фізіологія (скачати)

Електронна література патологічна анатомія (скачати)

Електронна література практикум з ОМС (скачати)

Електронна література протоколи медичної сестри з ОМС (скачати)

Електронна література хірургічні хвороби (скачати)

Електронна література історія медицини та фармації України (скачати)

Електронна література основи медичної генетики (скачати)

Електронна література медична біологія Р.О. Сабадишин 2009 рік  (скачати)