Графік навчального процесу та ліквідація академзаборгованості

 

 
Графік проведення лекційних та практичних занять відповідно розкладу 
на ІІ семестр 2016-2017 н. р. 

  

Календар чергування тижнів