Коледж сьогодні

 

Сучасна медицина повинна мати випереджувальний характер, бути відкритою системою, забезпечувати можливості для інтелектуального, фізичного і духовного розвитку людини. Ці загальні засади покладені в основу діяльності Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради. За 110 років свого існування наш навчальний заклад випустив понад сім тисяч молодших медичних працівників, які працюють в усіх регіонах України та за її межами.

Сьогодні Ніжинський медичний коледж – сучасний  вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який надає освітні послуги, пов’язанні з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста за спеціалізаціями:

-  Лікувальна справа;
-  Сестринська справа;

Навчальний заклад розміщений у 4-х корпусах: три навчальні корпуси та бібліотека.

У своїй структурі Ніжинський медичний коледж має 3 відділення:

- фельдшерське (спеціалізація Лікувальна справа);
- медсестринське (спеціалізація Сестринська справа);
- відділення довузівської підготовки;

Крім того у навчальному закладі працюють курси підвищення кваліфікації фахівців з лікувального масажу.

Для забезпечення належної підготовки молодших спеціалістів відповідно до вимог сучасності у коледжі створено і оснащено 36 аудиторій та лабораторій обладнаних сучасним навчально-методичним обладнанням, комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та виходом до інтернету.  Більшість кабінетів оснащена сучасною відео- та проекційною апаратурою. У коледжі працює добре укомплектована бібліотека яка налічує біля 29000 тисяч примірників навчальної та методичної літератури.

Усі кабінети естетично оформлені, в них є достатня кількість медичного обладнання для забезпечення робочих місць студентів і виконання навчальних планів і програм. У кожному кабінеті і лабораторії створені комплекси навчально-методичного забезпечення.

В кабінетах доклінічної практики обладнані зони професійного тренінгу, робочі місця для відпрацювання практичних навичок.

Навчальну, виробничу та переддипломну практику студенти проходять  на базах лікувально-профілактичних закладів міста, району, області.

У коледжі працюють предметні гуртки, в яких студенти поглиблюють знання із загальноосвітніх, фундаментальних, спеціальних дисциплін, оволодівають методикою проведення науково-дослідницької діяльності.

Викладацький склад коледжу має великий досвід як теоретичної так і практичної роботи. Серед них викладачі – методисти, відмінники освіти України, викладачі вищої кваліфікаційної категорії.

Коледж готує не тільки висококваліфікованих спеціалістів, він сприяє формуванню молодих людей з високим рівнем культури та загальнольнолюдських моральних якостей, завдяки добре організованій виховній та спортивно-масовій роботі.

Ніжинський медичний коледж –  сучасний навчальний заклад, який крокує в ногу з життям, медична школа, де здобувають гарт кваліфіковані медичні кадри для потреб охорони здоров’я ХХІ століття.

 

* * * * *
Потрібно будь-якій людині
Чи то із міста , чи з села,
Здобути професійний рівень,
І щоб освіта сильною була!
 
Душею оберіть собі дорогу,
А серце Вам підкаже шлях.
Колись і ми, скінчивши школу,
Обрали медицини фах.
 
Чекає Вас найкращий коледж в світі,
Тут мудрості і знань тече ріка,
В нім затишно й цікаво вчитись,
Він носить назву – НМК!
 
В нім ми відкриваємо тайну буття
І в медицину тернисту дорогу.
Вчимо – як пологи приймать й сповивать немовля,
Та як розпізнати хворобу!
 
Навчать нас як ближньому допомогти
Й собі у скрутну хвилину,
Надію й знецілення хворим нести,
У будь-який дім чи родину.
 
Наш коледж, найгарніший з усіх,
І не можна його не любити!
В нім завжди лунають і радість і сміх,
Тут весело й затишно жити!
 
Лісовська Ірина Євгенівна
випускниця 1994 року, група 4фА;
нині викладач акушерства
Ніжинського медичного коледжу