Методична робота 

 

Сучасні педагогічні ідеї і положення потребують розширення меж пошукової діяльності методичної роботи вищого навчального закладу в освітньому середовищі з метою впровадження та удосконалення інновацій в усі сфери педагогічної діяльності. Тому методичний кабінет Ніжинського медичного коледжу у 2018–2019 навчальному році продовжує роботу над вивченням науково-методичної проблеми «Використання міждисциплінарних зв’язків та інноваційних технологій у процесі навчання для формування професійно-ділових якостей майбутніх медичних фахівців».

Завідує роботою навчально-методичного кабінету  

методист коледжу Лавренко Олена Костянтинівна.

 

Основні напрямки методичної роботи у коледжі у 2018-2019 н.р.:

• вивчення основних напрямків реформування вищої освіти;

• впровадження у навчально-виховний процес передових технологій навчання;

• розробка єдиних вимог щодо змісту, оформлення методичних матеріалів по забезпеченню навчально-виховного процесу;

• організація, узагальнення і популяризація передового педагогічного досвіду;

• організація і контроль за виконанням графіка відкритих занять;

• організація і контроль за виконанням графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

• продовження роботи по наставництву, як форми роботи з молодими викладачами;

• організація роботи школи молодого викладача;

• організація роботи школи педагогічної майстерності;

• надання методичної допомоги в організації роботи та контроль за діяльністю предметних (випускових) циклових комісій;

• вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, кабінетів, лабораторій;

• організація і контроль за навчально-методичною роботою викладачів;

• надання допомоги викладачам в оформленні атестаційних матеріалів.