Методична робота 

 

Сучасні педагогічні ідеї і положення потребують розширення меж пошукової діяльності методичної роботи вищого навчального закладу в освітньому середовищі з метою впровадження та удосконалення інновацій в усі сфери педагогічної діяльності, саме тому методичний кабінет Ніжинського медичного коледжу у 2017 – 2018 навчальному році продовжує роботу над вивченням науково-методичної проблеми «Використання міждисциплінарних зв’язків та інноваційних технологій у процесі навчання для формування професійно-ділових якостей майбутніх медичних фахівців».

Завідує роботою методичного кабінету  Лісовська Ірина Євгеніївна.

 

Відповідно до даної проблеми основними напрямками методичної роботи у коледжі є:

-  впровадження в навчально-виховний процес передових інтерактивних
   форм навчання при проведенні навчальних занять та позааудиторних
   заходів;
 - організація навчально-методичної роботи викладачів;
 - впровадження єдиних вимог щодо змісту, оформлення методичних
   матеріалів по забезпеченню навчально-виховного процесу;
 - організація та контроль за станом роботи по вивченню, узагальненню і
   поширенню передового педагогічного досвіду;
 - організація і контроль за виконанням графіка відкритих занять;
 - організація роботи школи молодого викладача, продовження роботи по
   наставництву, як форми роботи з молодими викладачами;
 - надання методичної допомоги головам циклових комісій, завідуючим
 кабінетами, керівникам гуртків по плануванню роботи та ведення           методичної документації;
 - організація роботи предметних циклових комісій по підготовці та випуску
   інформаційних збірників;
 - організація роботи предметних циклових комісій по підготовці та
   видавництву публікацій;
 - організація роботи атестаційної комісії.