Основні напрямки роботи педагогічного колективу

Ніжинського медичного коледжу ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2017-2018 навчальний рік:

 

1. Організувати та провести заходи до 110-річного ювілею навчального закладу.

2. Організувати виховну роботу серед студентів щодо вивчення 110-річної історії коледжу.

3. Розпочати роботу над впровадженням методичної проблеми “Використання міждисциплінарних зв’язків та інноваційних технологій у процесі навчання для формування професійно-ділових якостей майбутніх медичних фахівців”.

4. Продовжити роботу з підвищення професійного і методичного рівня педагогічних працівників та публікації навчально-методичних матеріалів викладачів у періодичних науковово-інформаційних виданнях.

5. Продовжити роботу по покращенню методичного, технічного, інформаційного забезпечення навчального процесу з використанням інтерактивних методик навчання.

6. Акцентувати увагу на якість практичної підготовки випускників.

7. Розпочати використання в навчальному процесі Google-додатків.

8. Продовжити співпрацю викладачів коледжу з лікувально-профілак-тичними закладами міста, району. Залучати фахівців ЛПЗ до здійснення навчального процесу.

9. Продовжити роботу з патріотичного, національного виховання студентської молоді.

10. Активізувати волонтерську діяльність серед студентської молоді.

11. Адміністрації коледжу надавати всебічну допомогу, сприяти роботі студентського самоврядування.

12. Залучати студентів коледжу до проведення профорієнтаційної роботи серед молоді.