Осовні напрямки роботи педагогічного колективу


НІЖИНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
 на 2018-2019 навчальний рік:

 
 1.              1. З метою ефективного забезпечення навчального процесу та вдосконалення змісту, форм та методів навчальної діяльності:

-        впровадити у навчально-виховний процес нові навчальні плани для студентів, які вступили на базі 9 класу та створити організаційно- методичні умови для реалізації профільного навчання;

-        розпочати створення професійних блогів викладачів;

-        оновити базу електронних підручників;

-   зосередити увагу на якості підготовки студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіадах, конкурсах та вебінарах;

-        організовувати та проводити тижні предметних циклових комісій.

 1.             2. Проводити прямі заміри практичних навичок та директорські контрольні роботи з дисциплін з метою постійного відстеження результативності навчання та динаміки успішності студентів, підвищення відповідальності кожного викладача за результати своєї роботи та удосконалення системи контрольно-аналітичної діяльності.
 2.            3. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих студентів та провести з цією метою фаховий коледжевий конкурс «Перші кроки у професійну майстерність» на спеціалізації Лікувальна справа та обласний конкурс «Кращий за фахом» на спеціалізації Сестринська справа.
 3.            4. З метою формування національної свідомості, виховання любові до рідної мови та підняття престижу української мови організувати та провести низку літературно-мовних заходів.
 4.            5. Продовжити вивчення історії коледжу з метою відновлення і збереження історичної пам’яті, плекання поваги до своєї aima mater, дотримання і розвитку демократичних та академічних традицій навчального закладу.
 5.            6. Для створення безпечних умов життєдіяльності, формування навичок безпечного перебування у навколишньому середовищі організувати і провести День цивільного захисту.
 6.            7. Створювати умови для подальшого розвитку самоуправлінських засад студентів, розширення зовнішніх зв’язків Студради коледжу та активної участі у роботі ГО Українська асоціація студентів.
 7.            8. Продовжувати роботу у напрямку зміцнення та покращення матеріально- технічної бази коледжу (придбати фотоапарат та здійснити ремонт кабінету Загального догляду та основ медсестринства (корп. з)).
 8.           9. Відновити роботу волонтерських груп.
 9.         10. Продовжити роботу у напрямку інтелектуально-духовного виховання студентів, розвитку пізнавального інтересу, формування потреби самостійно здобувати знання та застосовувати їх у практичній діяльності шляхом організації пошукової та дослідницької роботи зі студентами. Провести студентську науково-теоретичну конференцію з екології.
 10.         11. Урізноманітнити та інтенсифікувати культурне і творче життя студентів, посилити увагу до естетичного виховання шляхом організації заходів виявлення і популяризації художньої творчості студентів та працівників коледжу (облаштування творчих вернісажів, виставок художніх виробів студентів та працівників, фото вернісажів тощо).

12. З метою формування ціннісного ставлення до обраної професії, подальшого поглиблення мотивації до неї провести у коледжі Дні спеціальностей.

13. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічно здорового студента, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

14. Продовжити роботу над впровадженням методичної проблеми “Використання міждисциплінарних зв’язків та інноваційних технологій у процесі навчання для формування професійно-ділових якостей майбутніх медичних фахівців”.

15. Організувати роботу колективу коледжу щодо підготовки до акредитації навчального закладу.

16. Впроваджувати нові форми і методи профорієнтаційної роботи.