Практичний психолог
 

Ти знаєш, що ти — людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

В. Симоненко

 

 

 

 

 

 

Наше суспільство не стоїть на місці і з кожним зростають вимоги до підростаючого покоління, а разом з ним збільшується і тиск на нього. На сучасну людину, особливу молоду, навалюється ціла лавина проблем, завдань та вимог і справитися з цим самостійно може далеко не кожен. Звичайно, можна піти поговорити з мамою, чи другом, або навіть виплеснути все наболіле таксисту або сидячому поряд в електричці. Та удосконалення всіх систем людської взаємодії приводить і до потреби в удосконаленні психологічної допомоги. Тому і виникає потреба в такій професії як психолог.

У Ніжинському медичному коледжі працює практичний психолог Бідна Анна Миколаївна. Освіту здобула в Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя (практична психологія та соціальна педагогіка). Має досвід роботи з дітьми дошкільного віку та підлітками, зокрема працювала в дитячому садочку та проекті «Scolar». У своїй роботі спирається на засади гуманістичної психології.

В коледжі проводить загальну діагностику психологічного стану студентів, корекційно-розвивальну роботу, консультативну та займається психологічною просвітою, тісно співпрацює з адміністрацією, керівниками груп та викладачами.

За допомогою можна звернутися у будні дні з 8:00 до 17:00 в кабінет психолога (І корпус).

 

Актуальність принципів гуманістичної психології у роботі зі студентами

(доповідь на обласну методраду практичного психолога Бідної А.М.)

Обрання мною цієї теми є не випадковим, адже вона актуальна як для нашого коледжу так і всього українського суспільства загалом. Наш час є особливим та унікальним - підростаюче покоління суттєво відрізняється від своїх попередників своїм світоглядом, інтелектуальним розвитком і, головне, темпами освоєння нових знань. «Діти нульових» не хочуть і не будуть роботи щось, тільки тому що це робити треба, вони будуть робити щось і робити це найкраще тільки тоді, коли вони будуть натхненні. Поряд з тим, молодь щодня стикається з різними проявами жорстокості, копіюючи і відтворюючи її у своєму повсякденному житті.

 Це ставить вимогу до підвищення якості освіти, зміни всього світогляду підростаючого покоління і формування суспільства з новими цінностями. І для того, щоб ця освіта була ефективною, необхідно будувати її на принципах гуманістичної психології.

Я, як практичний психолог закладу, створила певну методологічну базу, через яку я реалізовую ці принципи. Це і тренінгові заняття, і лекційні матеріали, і відеоролики та презентації, і корекційно-розвивальні вправи,  наочні матеріали, плани індивідуальних бесід, діагностичний інструментарій і т.д.

А для того, щоб висвітлити свою роботу більш детально, я розкажу вам про основні принципи гуманістичної психології і наведу приклади того, як вони реально реалізовуються мною в Ніжинському медичному коледжі.

Гуманістична психологія – це теоретичний та практичний напрямок в психології, людина в якому розглядається по своїй природі як добра і здатна до самовдосконалення, сама сутність її постійно рухає в напрямку особистісного росту, творчості і самодостатньості, якщо тільки сильні обставини оточення не заважають цьому. Основні принципи гуманістичної психології у навчальному середовищі – це принцип цілісності людської особистості, її унікальності, рівності, емпатії, усунення насильства у будь-яких його проявах.

Принцип цілісності та унікальності. Я присвячую багато тренінгових занять темі унікальності людської особистості і формування у студентів здатності любити та поважати себе. Частіше за все я використовую заняття запропоновані Фопелем, або техніки Ірвіна Ялома (тренінги на тему життя і смерті, пошуку сенсу життя і скороплинності людського існування). Одним із показників ефективності цих тренінгів є те що студенти потім формуються в групи по принципу «хто з ким дружить» і просять провести для них ще тренінг.

Принцип рівності. При чому мова іде про всіх учасників навчально виховного процесу, це і рівність викладача і студента, психолога і студента, студентів між собою. Важливим є особистий простір кожного окремого студента і щоб ефективно з ним взаємодіяти, ми маємо дослідити цей простір. Це означає, що необхідно дізнатися як студент мислить, дослідити його цінності і говорити з ним на його мові. Я це здійснюю на тренінгових заняттях, при чому частіше за все виступаю не як тільки тренер, а і як учасник, говорячи про все, що у мене на душі щиро та відкрито. Це не порушує субординацію між мною та студентами, а навпаки, сприяє, усвідомлення ними того, що психолог з на одному рівні і розуміє їх. Студенти говорять про свої проблеми, свої переживання, висловлюють свої погляди на ті чи інші явища. До того ж, я викладаю загальну та медичну психологію та психологію і міжособове спілкування і цей принцип дуже добре формується за заняттях, коли студенти сміливо висловлюють свою думку, говорять відверто, про те, що їм щось не подобається.

Принцип емпатії. Рівність – це емпатія. Але емпатія – не осуд, як воно часто буває, а спроба прийняти будь-яку тезу студента і зрозуміти що вона значить для нього самого.

Говорячи про рівність, слід розуміти її і в більше широкому сенсі: рівність – це відсутність насилля, а насилля – це все що не веде до розуміння. Тому я завжди приєднуюсь до акцій ООН, які покликані усунути будь-які прояви дискримінації чи насилля. Ми разом зі студентами створюємо наочні матеріали до Дня протидії гендерному насиллю, Дня протидії насильству над Жінками, Європейському дню протидії торгівлі людьми, Міжнародному Дню боротьби за ліквідацію расової дискримінації. В контексті цих заходів мною проведено лекції (наприклад, «Сексизм та гендерні стереотипи у нашому суспільстві), дискусії (актуальність проблеми насильства над жінками у сучасних сім'ях), переглянуто художні фільми з подальшим обговоренням (наприклад «Квітка пустелі» як фільм, який порушує тему насильства над жінками), проведено тренінги.

Принцип усунення насильства. Насилля над особистістю – це все, що не веде до розуміння (самоствердження, демонстрація влади). Ми разом з заступником директора з виховної роботи берем участь у всеукраїнських кампаніях, які виникли після резонансних в суспільстві випадків і відповідно на них реагуємо (наприклад, після жорстокого побиття дівчини в Чернігові, ми брали участь у круглому столі, діагностували студентів, проводили тренінги по конструктивному вирішенні конфліктів, з дітьми, які можуть бути потенційними жертвами або агресорами, проводилась індивідуальна робота).

Поряд з тим я виховую у студентів віру у себе, у свій потенціал, вчу говорити «ні», не боятися відповідальності за свої слова. Педагог та психолог в даному контексті слугують моделлю, яка втілює всі необхідні якості і тому я щоденно демонструю їх у роботі зі студентами на лекціях та практичних заняттях, індивідуальних заняттях, консультаціях, виховних годинах, тренінгових заняттях.

Важливим способом культивування цінностей гуманістичної психології є популяризація відповідної літератури. Після тренінгів студенти цікавляться авторами  і перечитують їх роботи. Найпопулярніші книги серед студентів – це Віктор Франкл «Людина в пошуку сенсу», Ірвін Ялом «Ліки від кохання», «Дар психотерапії», «Життя без страху смерті». Після прочитання ми влаштовуємо обговорення, які мають як просвітницьку функцію так і здійснюють терапевтичний ефект.

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що є вже перші маленькі перемоги у вигляді підвищення успішності та покращенні психоемоційного стану студентів, з якими систематично проводилась індивідуальна робота, зниження конфліктності в академічних групах, підвищення рівня психологічної обізнаності, формування толерантного ставлення до інших людей і т.д.

У Ніжинському медичному коледжі реалізація всіх принципів гуманістичної психології здійснюється завдяки тісній співпраці психологічної служби, педагогічного колективу і адміністрації коледжу. І я своє завдання вбачаю в тому, щоб допомогти педагогічному колективу оволодіти цими принципами та інструментами і застосовувати їх у своїй роботі. З цією метою я беру участь у роботі Методичного об'єднання керівників груп, педагогічних рад, де виступаю з доповідями, організовую тренінги, презентую техніки практичних навичок

Моя робота як практичного психолога у Ніжинському медичному коледжі будується на трьох основних тезах: «Слухати і чути», «Не осуджувати», «Щиро бажати допомогти» і на даному етапі вона знаходиться на стадії становлення та активного розвитку і вдосконалення, тому поряд з вищезазначеним здобутками ще є над чим працювати.