Практичний психолог
 

Психологічна служба Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради в особі практичного психолога Чорненко Юлії Сергіївни здійснює свою діяльність щодо забезпечення психологічної складової освітньо-виховного процесу студентської молоді.

Практичний психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказом Міністерства освіти та науки України від 22.05.2018року №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», Етичним кодексом товариства психологів України, Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу. 

Основною метою діяльності практичного психолога є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості студента, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу та збереження їх психологічного здоров’я засобами практичної психології.

Головне завдання практичного психолога – створення сприятливих умов, мотивації для самостійного вирішення проблеми студентом, здійснення ним усвідомленого, відповідального та  самостійного вибору на життєвому шляху.

Практичний психолог Ніжинського медичного коледжу:

- бере участь у здійсненні освітньої-виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;

- проводить психолого-педагогічну діагностику студентів, сприяє їх адаптації до нових умов освітньо-виховного процесу згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми освітньо-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей студентів;.

- здійснює превентивне виховання студентів, профілактику злочинності, алкоголізму й наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок;

- проводить психологічну діагностику та психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів;

- сприяє формуванню психологічній культурі студентів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації освітньо-виховного процесу;

- підтримує зв’язок зі студентським активом коледжу, соціальними громадами міста, державними установами, державними службами, лікувальними, освітніми, соціально-реабілітаційними закладами міста та області;

- приймає участь у міських соціальних заходах, різноманітних просвітницьких акціях, що орієнтовані на студентів та молодь міста, забезпечуючи активну участь в них студентів медичного коледжу.