Правила прийому

 

Шановні вступники,
які бажають вступити до Ніжинського медичного коледжу на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)!

Зверніть увагу, що в 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років з наступних предметів:

1. Українська мова та література (обов’язковий предмет);

2. Історія України, математика або біологія (один з предметів за вашим особистим вибором).

ВАЖЛИВО: Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, що почне працювати 2 ЛИПНЯ 2018 РОКУ і закінчиться о 18:00 25 ЛИПНЯ 2018 РОКУ. Подача заяв розпочнеться з 12 ЛИПНЯ!

 

 

Правила прийому
до Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради
у 2018 році (скорочені)

 

Розділ І. Загальні положення

 

 1. Провадження освітньої діяльності у Ніжинському медичному коледжі Чернігівської обласної ради (далі – Ніжинський медичний коледж) здійснюється відповідно до Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

2. Прийом до Ніжинського медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого  спеціаліста  здійснюється  на  конкурсній  основі  за  джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.

 

Розділ ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста приймаються:

-  особи, які здобули базову загальну середню освіту,  для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  денною  формою  навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту.

2. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (додаток 1).

 

Розділ ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

1. Фінансування  підготовки  здобувачів  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

-  за  рахунок  видатків  державного  бюджету  у  державних  закладах  освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

-  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  або  пільгових довгострокових кредитів;

-  за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 

Розділ VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Етапи вступної

кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі базової загальної середньої освіти

(9 клас)

вступники на основі повної загальної середньої освіти

(11 клас)

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

-

2 липня по 25 липня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

2 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 год.14 липня

о 18 год. 8 серпня

Строки проведення вступних випробувань

15 липня – 22 липня

2 серпня – 7 серпня

Термін оприлюднення загального рейтингового списку вступників

не пізніше 12 год. 24 липня

(у тому числі, за співбесідою та за квотою-1)

не пізніше 12.00 години

9 серпня

Виконання вимог до зарахування

до 12 год. 28 липня

до 12.00 год.13 серпня

Терміни зарахування вступників:

- за державним або регіональним замовленням;

 

- за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

не пізніше 12 год.30 липня

 

не пізніше 2 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня

 

 

не пізніше 12.00 год.14 серпня,

 

не пізніше 12.00 год.17 серпня,

 

додаткове зарахування

не пізніше 30 вересня

                                                                                                     
Розділ VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі до закладів вищої освіти 

1. Вступники  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  формою навчання подають заяви:

*  тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

       *  тільки у паперовій формі:

- для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;

- для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;

- для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

-  у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

-  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти.

2. Вступники  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста  на  основі  базової  загальної  середньої  освіти  за  денною  формою навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява  в  електронній  формі  подається  вступником  шляхом  заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Ніжинського медичного коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня  2017 року № 1378.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  Ніжинського медичного коледжу. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

-  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

-  військово-облікових документів;

-  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2018  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня  2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень  подається  довідка  державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-  копію документа, що посвідчує особу;

копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1,  унеможливлюють їх реалізацію.

8. Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною комісією  Ніжинського медичного коледжу,  до  якого  вони  подаються.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не  підлягають  засвідченню.  Копії  документів  без  пред’явлення  оригіналів  не приймаються.

 

Розділ VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1. Конкурсний  відбір  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або  співбесіди  в  передбачених  цими  Правилами випадках;

-  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у  формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок  з  англійської,  французької,  німецької  та  іспанської  мов. 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів визначених цими Правилами з мінімальною кількістю балів 4 з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком вступних екзаменів для вступників на основі базової загальної середньої освіти (додаток 2).

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова (диктант).

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються  бали  сертифіката(ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів) з двох предметів визначених Правилами прийому з мінімальною кількістю балів 100 з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 2).

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література (тестування).

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

Відповідальний секретар приймальної комісії    __________ Ю.С. Руденко

 

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви хочете ознайомитися з повним текстом правил прийому натисніть ТУТ!

   

Додаток 1               Додаток 2             Додаток 3