Сторінки історії

 

14 серпня 1907 року з ініціативи лікаря П.А.Буштедта та на підставі рішення Чернігівського правління у Ніжині була відкрита приватна жіноча фельдшерсько-акушерська школа лікаря П.А.Буштедта.

П.А.Буштедт закінчив Петроградську військово-медичну академію зі спеціальності лікар-психіатр-невролог. З 1899 року працює завідуючим психіатричного відділення Чернігівської губернської лікарні на 410 ліжок, яке знаходилось у Ніжині.

Школа працювала згідно статуту, затвердженого підписом Міністра внутрішніх справ від 14 вересня 1906 року. Чернігівським губернським земським управлінням 1 серпня 1907 року було надано дозвіл  проведення практичного навчання на базах лікувальних закладів Ніжина.

До фельдшерсько-акушерської школи приймалися особи жіночої статі віком від 17 до 40 років. Навчання здійснювалось протягом  4 років і було платним. У 1907 році школа мала тільки один клас, у якому навчались 23 учениці. Випускниці фельдшерсько-акушерської школи отримували звання "фельдшериця-повивальна бабка І розряду".

Штат педагогічних працівників був затверджений у складі 11 осіб. Викладачі школи були випускниками Київського, Харківського, Московського університетів.

Роботу школи координували педагогічна та господарська Ради.

На той час земську лікарню у Ніжині очолював відомий лікар М.П.Галицький, який і відповідав за практичну підготовку учениць школи.

30 квітня 1908 року на базі фельдшерсько-акушерської школи відкрили пологовий притулок, а 12 жовтня 1915 року за рішенням Всеросійської піклувальної Ради було відкрито ще і відділення "Охорони материнства і дитинства".

У 1920 році за розпорядженням Упрофбюро і повітового відділу народної освіти фельдшерсько-акушерська школа була перетворена на державну фельдшерсько-фармацевтичну школу.

Навчальний заклад пройшов ряд реорганізацій:
– 1921 –  медичний технікум, який готує фельдшерів та акушерок;
– 1922 – 1923 р.р. – школа помічників лікарів.
З 20 вересня 1930 року навчальний заклад за наказом Наркомздраву отримує назву єдиного медтехнікуму.

У 1936 році медтехнікум перейменовано на фельдшерсько-акушерську школу, яка і проіснувала до початку Великої Вітчизняної війни.

На час окупації (з червня 1941 року) школа призупинила свою роботу, її директор Сидорець М.В. разом зі своїми колишніми студентами пішов на фронт. Це були випускниці 1938-1939 рр.: Рогальська Ольга Йосипівна, Стогнут Катерина Степанівна, Козлович Марія Іванівна, Зімнєва Єлизавета Абрамівна, Алєксеєнко Галина Іванівна, Скипа Оксана Федорівна, Корж Ольга Степанівна, Храмова Марія Андріївна та інші, які працювали у військових госпіталях, на передових фронтів медичними операційними сестрами. Усі вони нагороджені орденами і медалями.

У жовтні 1943 року, після звільнення міста Ніжина від німецьких військ, Ніжинська фельдшерсько-акушерська школа поновила свою роботу. Кількість студентів становила 263 чоловіки, а було випущено 119 чоловік. Країна піднімалась з руїн і навчальний заклад готував фельдшерів, акушерок, фармацевтів, стоматологів, переважну кількість яких направляли працювати до західних областей України.

У 1954-1955 році фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована у медичне училище, що готувало середніх медичних працівників: акушерів, фельдшерів, медичних сестер на базі неповної середньої освіти.

З 1988 року розпочинається прийом студентів з повною загальною середньою освітою. У 1993 році в училищі було відкрито нову спеціальність Медико-профілактична справа.  У 1999 році медичне училище акредитовано як вищий навчальний заклад І рівня, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: Лікувальна справа, Сестринська справа, Медико-профілактична справа, Акушерська справа.

22 грудня 2005 року рішенням ХХІХ сесії IV скликання Чернігівської обласної ради Ніжинське медичне училище перейменовано у Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради.

Колектив закладу успішно працює над здійсненням державної програми підготовки медичних працівників середньої ланки за чотирма спеціальностями: Лікувальна, Сестринська, Медико-профілактична та Акушерська справи.

У коледжі сформовані два відділення: фельдшерське та медсестринське.

Підготовку студентів здійснює висококваліфікований колектив викладачів коледжу, який має великий досвід практичної лікарської та педагогічної роботи. Серед викладачів, які працюють у коледжі 20 мають вищу категорію, з них 10 – звання «старший викладач», 4 – викладачі методисти, 8 мають І кваліфікаційну категорію, 3 – звання «відмінник освіти».

Практичну підготовку студенти набувають на базах лікувальних закладів Ніжина, Ніжинського району та Чернігівської області.

Медичне училище отримує досвід міжнародної співпраці з Польщею (м. Свідниця) в рамках реалізації програми «Боротьба з ВІЛ/СНІД».

Для успішної навчально-виховної роботи у коледжі створено циклові комісії: соціально-економічних і гуманітарних дисциплін, науково – природничих дисциплін, терапевтичного,  хірургічного, педіатричного циклу, акушерства і гінекології і вузьких клінічних дисциплін, в подальшому це - ЦК загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін, ЦК природничо-наукових дисциплін, випускові ЦК зі спеціальностей Лікувальна справа, Сестринська справа, Медико - профілактична справа, Акушерська справа.

Колектив коледжу проводить велику виховну роботу, що спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини. За кожною академічною групою закріплені керівники групи. Працює методичне об’єднання керівників груп. Всі ці роки навчальний заклад тісно співпрацює з міською та районною владами, з НМЦСССМ, відділом молоді міськвиконкому, юстицією.

Залагоджувати навчально-виховний процес у коледжі допомагає бібліотека, яка має великий вибір навчальної, науково-методичної, художньої літератури та спрямовує всю роботу на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, що включає комплектування книжкового фонду, відповідно до нових планів і програм, формування довідкового апарату бібліотеки, роботу з тематичними картотеками, створення умов для самостійної роботи студентів тощо.

У своїй діяльності і розвитку у період з 1995р. по 2016р. коледж пройшов чотири зміни навчальних планів і чотири акредитації, відкрив дві нові освітні послуги: відділення довузівської підготовки, на якому здійснюється підготовка слухачів до вступу з предметів українська мова, українська література та біологія та курси підвищення кваліфікації фахівців з лікувального масажу.

30 січня 2008 року трудовий колектив Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок у забезпечення розвитку охорони здоров'я, підготовку молодших спеціалістів та з нагоди 100-річчя від дня заснування коледжу.

 Навчальний заклад відчуває постійну підтримку та увагу з боку управління здоров’я та управління освіти Чернігівської обласної адміністрації.

У 2016 році Ніжинський медичний коледж очолила Дуднік  Світлана Олександрівна, яка має великий досвід роботи у навчальному закладі, за роки плідної праці неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, почесною грамотою управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників охорони здоров'я.

За 110 років свого існування навчальний заклад підготував понад      10 000 фахівців і дав їм путівку у життя.

Сьогодні Ніжинський медичний коледж – сучасний  вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який надає освітні послуги, пов’язанні з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста за спеціалізаціями: Лікувальна справа та Сестринська справа.