Студентське самоврядування
 
Склад студради Ніжинського медичного коледжу
 

Голова студради
 
Заступники голови студради
 
Секретар студради
 
Академічний сектор
 
Інформаційний сектор
 
Культмасовий сектор
 
Сектор фізвиховання
 
Сектор зовнішніх зв'язків
 
Соціально-побутовий сектор
 

Студентське самоврядування у Ніжинському медичному коледжі є обов'язковою складовою функціонування вищого навчального закладу, професійної підготовки і виховання майбутніх фахівців.

Адміністрація і колектив Ніжинського медичного коледжу приділяє впровадженню самоврядування особливу увагу, забезпечує умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування, інформує органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів вищого навчального закладу, надає, за можливості, інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки.

Питання розвитку студентського самоврядування щороку виносяться на заслуховування на засіданнях педагогічної ради, адміністративної ради та методичного об'єднання керівників груп.

Робота щодо розвитку та впровадження самоврядування у коледжі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту коледжу, Положення про студентське самоврядування у Ніжинському медичному коледжі та інструктивно-розпорядчої документації, що унормовує впровадження студентського самоврядування у ВНЗ.

Найвищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція студентів.

Метою студентського самоврядування у коледжі є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї роботи і зростання соціальної активності.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

•  забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

•  забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

•  сприяння у навчальній, науковій та творчій діяльності;

• сприяння у створенні необхідних умов для навчання, проживання і відпочинку студентів;

• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

•  сприяння працевлаштуванню випускників;

•  безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

•  забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, навчання час;

•  координація діяльності старостату, студентського профкому;

• контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

•  участь у розподілі стипендіального фонду;

•  залучення студентів до художньої самодіяльності;

• проведення загальноколеджевих вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти, випускних вечорів;

•  участь у поселенні студентів у гуртожитки навчальних закладів міста та виселення їх;

• активна участь в організації ремонту аудиторій, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

• пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.;

•  інші функції, передбачені Законом «Про освіту».

 

Положення про студентське самоврядування Ніжинсього медичного коледжу