Звітність

 

Баланс на 1 січня 2017 року
 
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
 
Звіт про результати фінансової діяльності за 2016 рік